چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۷
خانه / حقوقی / حداقل و حداکثر دستمزد سال ۹۳

حداقل و حداکثر دستمزد سال ۹۳

حداقل دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان در سال ۹۳ مبلغ ۲۰۲,۹۷۰ ریال اعلام گردید.
حداقل دستمزد ماهانه در ماههای ۳۱ روزه ۶,۲۹۲,۰۷۰ ریال.

حداقل دستمزد ماهانه در ماههای ۳۰ روزه ۶,۰۸۹,۱۰۰ ریال.

سایر سطوح دستمزدی:

( آخرین مزد شغل روزانه در سال ۹۲ × ۱/۱۲) + ۲۱۱۱۰ = مزد شغل روزانه در سال ۹۳
حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال ۹۳ احتمالاً ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱,۴۲۰,۸۰۰ ریال تعیین می گردد ( ماهانه ۴۲,۶۲۴,۰۰۰ ریال برای ماه ۳۰روز) .

جدول حداقل دستمزد در سالهای مختلف:

 

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای مشمول کسر حق بیمه ، بیمه شدگان مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی ( ارقام به ریال )

 

ردیف

تاریخ اجرا

حداقل دستمزد ماهانه

حداکثر دستمزد ماهانه

 

۱

 

از سال ۳۸ لغایت سال ۴۷

۹۳۰

جمع حقوق و مزایا

 

۲

 

از سال ۴۸ لغایت سال ۴۹

۱۸۰۰

جمع حقوق و مزایا

 

۳

 

از سال ۵۰ لغایت سال ۵۱

۲۱۰۰

جمع حقوق و مزایا

 

۴

 

سال ۵۲

۲۶۴۰

جمع حقوق و مزایا

 

۵

 

سال ۵۳

۳۱۵۰

جمع حقوق و مزایا

 

۶

 

سال ۵۴

۳۹۳۰

جمع حقوق و مزایا

 

۷

 

سال ۵۵

۴۵۶۰

جمع حقوق و مزایا

 

۸

 

سال ۵۶

۵۴۰۰

جمع حقوق و مزایا

 

۹

 

سال ۵۷

۶۳۰۰

 

۱۲۰۰۰۰

 

۱۰

 

سال ۵۸

۱۷۰۱۰

۱۲۰۰۰۰

 

۱۱

 

از سال ۵۹ لغایت سال ۶۳

۱۹۰۵۰

۱۲۰۰۰۰

 

۱۲

 

از سال ۶۴ لغایت سال ۶۵

۲۱۶۰۰

۱۲۰۰۰۰

 

۱۳

 

از سال ۶۶ لغایت سال ۶۷

۲۲۸۰۰

۱۲۰۰۰۰

 

۱۴

 

سال ۶۸

۲۴۹۰۰

۱۲۰۰۰۰

 

۱۵

 

سال ۶۹

۳۰۰۰۰

 

۱۲۰۰۰۰

 

۱۶

 

سال ۷۰

۵۰۰۱۰

۱۵۹۹۶۰

 

۱۷

 

سال ۷۱

۶۸۰۱۰

۲۴۱۹۸۰

 

۱۸

 

سال ۷۲

۸۹۸۲۰

۲۸۱۱۹۰

 

۱۹

 

از ۱/۱/۷۳ لغایت ۳۱/۶/۷۳

۱۱۶۸۲۰

۳۲۷۳۰۰

 

۲۰

 

از ۱/۷/۷۳ لغایت ۲۹/۱۲/۷۳

۱۱۶۸۲۰

۴۲۳۰۰۰

 

۲۱

 

سال ۷۴

۱۵۹۹۹۰

۵۵۹۹۸۰

 

۲۲

 

سال ۷۵

۲۰۷۲۱۰

۶۹۰۰۰۰

 

۲۳

 

سال ۷۶

۲۵۴۴۶۰

۹۰۰۰۰۰

 

۲۴

 

سال ۷۷

۳۰۱۵۳۰

۱۲۰۰۰۰۰

 

۲۵

 

سال ۷۸

۳۶۱۸۳۰

۱۴۴۰۰۰۰

 

۲۶

 

سال ۷۹

۴۵۸۰۱۰

۱۶۴۴۰۰۰

 

۲۷

 

سال ۸۰

۵۶۷۹۰۰

۲۰۳۸۵۰۰

 

۲۸

 

از ۱/۱/۸۱ لغایت ۳۱/۶/۸۱

۶۹۸۴۶۰

۲۵۰۷۴۰۰

 

۲۹

 

از ۱/۷/۸۱ لغایت ۲۹/۱۲/۸۱

۶۹۸۴۶۰

۳۰۰۰۰۰۰

 

۳۰

 

سال ۸۲

۸۵۳۳۸۰

۳۹۹۹۹۹۰

 

۳۱

 

سال ۸۳

۱۰۶۶۰۲۰

۴۹۹۶۶۸۰

 

۳۲

 

سال ۸۴

۱۲۲۵۹۲۰

۶۲۴۰۰۰۰

 

۳۳

 

سال ۸۵

۱۵۰۰۰۰۰

۷۶۳۵۰۰۰

 

۳۴

 

سال ۸۶

۱۸۳۰۰۰۰

۱۰۹۸۰۰۰۰

 

۳۵

 

سال ۸۷

۲۱۹۶۰۰۰

۱۵۳۷۲۰۰۰

 

۳۶

 

سال ۸۸

۲۶۳۵۲۰۰

۱۸۴۴۶۴۰۰

 

۳۷


     ۳۸              


     ۳۹

۴۰ 


۴۱


 

 

 

 

سال ۸۹


          سال ۹۰

 


          سال ۹۱


         سال ۹۲ 


 

              سال ۹۳



۳۰۳۰۰۰۰


۳۳۰۳۰۰۰


۳,۸۹۷,۰۰۰


۴,۸۷۱,۲۵۰


۶,۰۸۹,۱۰۰


 

۲۱۲۱۰۰۰۰


 ۲۳۱۲۱۰۰۰


 ۲۷,۲۷۹,۰۰۰


۳۴,۰۹۸,۰۰۰


۴۲,۶۲۴,۰۰۰


 

      توضیح : ماه ، ۳۰ روز در نظر گرفته شده است .

پیشنهاد برای مطالعه:

moamelat fasli-sibashahr

پاسخ به ۹ سوال درباره تسلیم لیست معاملات فصلی

سوال۱: مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول چه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *